4 måter å konvertere en låst PDF -kontoutskrift til Excel (2023)

Bankregnskap er nyttige når du beregner de månedlige utgiftene eller innleverer selvangivelsen.Imidlertid med kontoutskrifter iPDF -format, kan du ikke bruke formler eller skrive en lapp ved siden av diverse oppføringer.Vanligvis tilbyr bankene muligheten til å laste ned uttalelsen direkte i Excel (XLSX) -format.Imidlertid er det fortsatt noen banker som bare støtter PDF -er, og som også er passordbeskyttet.I denne lesningen hjelper vi deg med å konvertere din låste PDF -kontoutskrift til lett lesbar og delbart Excel -format.

Hvordan konvertere PDF -kontoutskriften til Excel -format?

Innholdsfortegnelse

Nedenfor har vi nevnt de beste online verktøyene som lar deg konvertere kontoutskriften din til Excel Lesable (XLSX) -format, slik at du kan bruke formler for å administrere dine månedlige utgifter eller til og med overlate uttalelsen din til personen som innleverer selvangivelsen.

Metode 1 - Jeg elsker PDF

I Love PDF er et av de beste online verktøyene for å konvertere din bankkontoerklæring til Excel (CSV eller XLSX) -format.Selv om prosessen inkluderer to verktøy, får den jobben gjort, og resultatene er feilfrie, det også gratis.Hver fil du laster opp er kryptert og blir automatisk slettet etter 2 timer.Slik bruker du det:

Lås opp kontoutskriften

1.BesøkLås opp PDF -verktøypå ILOVEPDF -nettstedet.

2. Last oppeller hente kontoutskriften din fraGoogle DiskellerDropbox.

3.Klikk påLås opp PDFknapp.

4.På neste skjermbilde,Skriv inn PDF -passordet ditt, og klikkSendeknapp.(Passordet er nevnt i e -posten fra banken)

5.KlikkLast ned ulåst PDF -erFor å lagre den ulåste filen på PC eller mobil.

Konvertere ulåst PDF til Excel

1.BesøkKonverter PDF til Excel Toolpå ILOVEPDF -nettstedet.

2. Last oppeller hente kontoutskriften din fraGoogle DiskellerDropbox.

3.Når filen er lastet opp, klikker du påKonvertere til Excelknapp.

4.Etter konvertering til XLSX, vil filen være tilgjengelig fornedlasting.

Du kan nå åpne denne XLSX -filen i Microsoft Excel eller Google Sheets, og all formateringen forblir intakt.

Metode 2 - Adobe PDF til Excel

Adobe PDF til Excel Converter er den nest beste måten å konvertere din kontoutskrift til et Excel-lesbart format.Det beste med Adobe Converter er at den automatisk slår sammen sidene i kontoutskriften din for å lage et enkelt Excel -ark for brukervennlighet.Denne PDF-til-Excel-omformeren lagrer følgende data i 90 dager på Adobes servere og sletter dem deretter.

  • Filnavn og størrelse på PDF som du konverterte.
  • Dato og tid som konverteringen ble fullført.
  • IP -adressen til datamaskinen som ble brukt til å konvertere PDF.

1.BesøkAdobe PDF til Excel Converterpå en nettleser, og klikkVelg en filFor å laste opp den ulåste uttalelsen.

2.Filen blir øyeblikkelig konvertert tilXLSX -format.

3.Klikk pånedlastingKnapp for å lagre den konverterte filen til den lokale lagringen.

Du kan bare konvertere en PDF anonymt;Du må logge på Adobe -kontoen din for å konvertere flere PDF -filer.

Metode 3 - Bankoppstillingsomformer

Et annet nyttig verktøy for å konvertere kontoutskriften din til Excel er Bank Statement Converter Tool;Den kan direkte konvertere en låst uttalelse til Excel.Dokumenter lastet opp til dette verktøyet gjenstår på serverne i 24 timer før sletting og blir ikke videresendt til tredjepart.Slik fungerer det:

1.BesøkBankoppgaveomformerens nettstedpå en nettleser, og last opp den låste PDF -en fraKlikk her for å konvertere en PDF.

2.På neste skjermbilde,Skriv inn passordetog klikkSende inn.(Passordet er nevnt i e -posten fra banken)

3.Klikk påKonvertereknapp for å se kontoutskriften i Excel -format;Med Inspect -knappen kan uttalelsen vises i PDF -format.

4.Klikk påLast ned knappenFor å lagre kontoutskriften i Microsoft Office Excel Comma Separated Values File Format.Den kan konvertere en side hver 24. time uten pålogging;Du kan registrere deg gratis for å konvertere 5 sider hver 24. time.Metode 4 - Pdftables

Som navnet antyder, tillater PDFTABLE -verktøyene også å konvertere en PDF til utmerket lesbart format.Eventuelle data som er lastet opp til PDFTABLES blir slettet etter 72 timer.Det fungerer imidlertid ikke med låste PDF -er, så du må først låse opp og konvertere kontoutskriften ved å følge trinnene nedenfor.

1.BesøkPDF -tabeller nettstedpå en nettleser, og klikkKonverter en PDF.

2. Last opp den ulåsteBankoppgave PDF fra enheten din.Du kan bruke ILOVEPDF til å låse opp filen.

3. Klikk Last ned som ExcelFor å lagre filen i XLSX -format.

Fra rullegardinmenyen kan du velge å laste den ned som et enkelt ark Excel eller en flerark Excel, og mer.

Vanlige spørsmål

Q. Hvordan konverterer jeg en låst PDF til Excel?

Ulike verktøy, som kontoutskrifter, kan direkte konvertere den låste kontoutskriften PDF til Excel -format.Imidlertid kan du også bruke andre gratis PDF-verktøy som ILOVEPDF eller liten PDF for å låse opp den låste PDF-filen og deretter bruke et av de ovennevnte verktøyene for å konvertere den til Excel-format.

Q. Hvordan konverterer jeg en papirkopi -uttalelse til Excel?

Selv om det å skanne den fysiske kontoutskriften og importere den til Microsoft Excel, er en for å konvertere en papirkopi til en kontoutskrift til Excel.Du kan sjekke ut vår dedikerte guide for å lære om apper og online verktøy tilLag et Excel -ark fra kamerabildergratis.

Q. Hvordan konvertere en kontoutskrift PDF til Excel gratis online?

Først må du fjerne passordet fra kontoutskriften PDF, bruke I Love PDF for å låse opp PDF og bruke et av de ovennevnte online verktøyene for å konvertere det til Excel gratis.

Q.Hva er den beste programvaren for å konvertere PDF -kontoutskrifter til Excel?

Jeg elsker PDF, og Adobes PDF til Excel Tool tilbyr den beste opplevelsen å konvertere din kontoutskrift til Excel;Mens Adobe automatisk slår sammen sidene, krever det at PDF låses opp.Du kan bruke jeg elsker pdf for å fjerne passordet fra kontoutskriften.Sjekk metodene ovenfor for å lære mer.

Q. Er det trygt å laste opp kontoutskriften min for PDF til Excel -konvertering?

Ja.Verktøyene som er nevnt i denne guiden, sletter automatisk kontoutskriften du lastet opp etter en viss periode.Det beste blant dem er ILOVEPDF, ettersom den holder de krypterte dataene bare i 2 timer, og Adobe holder dataene dine i 90 dager.Du bør alltid lese personvernreglene til slike verktøy før du laster opp dine fortrolige økonomiske data før du konverterer dem.

Innpakning

Så dette bringer oss til slutten av denne artikkelen, der vi diskuterte gratis online verktøy for å konvertere din bankkontoerklæring fra PDF til Excel, det beste og brukervennlige verktøyet blant dem er Adobe PDF til Excel Converter, men det fungerer bare medLåste PDF -er.Følg med på GadgetStouse for flere slike leser, og sjekk de som er koblet nedenfor.

Du kan være interessert i følgende:

  • 3 måter å konvertere WebP -bilder til PNG eller JPG på telefon eller PC
  • 3 enkle måter å konvertere vanlige videoer til tidsforløpsvideoer
  • Topp 5 måter å konvertere og oversette all tekst fra et bilde

Du kan også følge oss for øyeblikkelige tekniske nyheter påGoogle Nyhetereller for tips og triks, smarttelefoner og anmeldelserGadgetstouse Telegram Groupeller for de siste gjennomgangsvideoene abonnererGadgetStouse YouTube -kanal.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated: 15/11/2023

Views: 6059

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.